Tuindorpharkema.nl
Home » Tuinkeuring » Uitslag tuinkeuring 2012

Uitslag tuinkeuring 2012

Hier is de uitslag van de tuinkeuring van 2012.
Verassende uitslagen? Ja, dat kun je wel zeggen van een aantal tuinen.
Dat is dan natuurlijk ook het mooie aan zo'n keuring, altijd wel verassingen.
Het eerste wat opvalt is dat vergeleken met vorig jaar dat niet één eerste prijs met lof
bij de zelfde tuin is gebleven. De bordjes zijn alle drie verhuist naar een andere tuin.
Wat ook opvalt is de de nieuwelingen(leden) het erg goed doen bij de keuringen.
Ook dat is mooi, om een voorbeeldje te noemen de Fam B. de Poel is net lid geworden
en gelijk een eerste prijs met lof, hartstikke goed!!
Bijk de lijst op uw gemak en alle winnaars van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat!
Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen!!

      


 

Grote tuinen                                               Middeltuinen                                            Kleine tuinen

 
Prijs Naam Adres Punten Prijs Naam Adres Punten Prijs Naam Adres Punten
1ste prijs met lof B. de Poel Betonwei 60 54,2 1ste prijs met lof K.Schievink de Stuken 2 53,5 1ste prijs met lof R.van der meer Nijkamp 14 51,3
1ste prijs J. Borger Mellereed 2 52,0 1ste prijs M. v d Merk Homear 78 53,2 1ste prijs F. Hamstra Homear 52 47,4
1ste prijs L. Poelman Ringwijk 2 50,2 1ste prijs J.A Laverman Homear 18 49,6 1ste prijs J. Dijkstra de Bjirken 35 46,9
2e prijs l. v d Molen  Ringwijk 30  50,1  2e prijs  H.Slotegraaf  Nijkamp 46  49,2  2e prijs  P. Mollema  de Flearen 53  46,8 
2e prijs K. Hamstra Nijewei 87c  49,9  2e prijs J. Land Reitsmastrj 31 47,7 2e prijs mevr smids Pauloane 16 46,1
2e prijs T.Borger  Ringwijk 16  49,9  2e prijs H.Veenstra Singel 23 47,5 2e prijs S. de graaf Warmoltstrj 14 45,3
3e prijs  A. Haarsma  de Kriken 37  49,4  3e prijs  F. vd Meulen  Warmolstrj 167 47,4 3e prijs A. vdVveer de Kriken 39  44,7 
3e prijs  T.Postma  Homear 66 49,0  3e prijs H.Schievink de Ripel 25 47,4 3e prijs A. Huizinga  Homear 7 44,3
3e prijs  P. Hamstra  Nijewei 87b  49,0  EV S. Douma Kruswei 16  46,8  3e prijs P. Spinder Flearen 72 43,2
EV  W. Weening Kruswei 20  48,1  EV S. vd Wiel Singel 51 46,2

EV

H. Huitema Warmoltstrj 46a 42,5
EV J. Postma de Bosk 11 47,7 EV J. van Houten Homear 6 46,2

EV

J. de wind Taanwijk 3 42,3
EV J. Hamstra Rysloane 8 46,8   l. vd Molen Fyfhuzen  45,9  EV F. Eilander Ikeloane 39 42,3
  G.Pennings  Kruswei 18  45,8    W. Veenstra Nijkamp 20  45,8   A. Roorda  Warmoltstrj 64  42,0
  T. Baas Nijewei 54b 44,7   G. de Haan Singel 29 40,1   H. Dijkstra de Flearen 41 41,3
  F.Weening de Bosk 17 41,5   W. Feenstra Warmolstrj 128 38,8   J. Weening Warmoltstrj 173 41,3
  M.Claus Wopkeloane 3 40,5   W. Dijkstra Nijkamp 32 38,4   F. Veenstra Homear 19 41,2
                  S. v d Meer B. Harkemastrj. 40,0